Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy  beskriver hur vi samlar in och använder den personliga informationen på denna webbplats.

Kontakta oss om något är oklart eller om du undrar vilken information vi har om dig.

Personlig information är alla typer av information som kan relateras till en identifierbar person, såsom namn, IP-adress, e-postadress, telefonnummer etc.

Syfte att behandla personuppgifter

Vårt syfte med att samla in personlig information är att behandla dig som en kund, partner eller intressent. Vi behöver informationen för att kontakta dig, fakturera dig, registrera dig med vår CRM och alla andra ändamål för vilka du samtycker.

Vi kommer inte att använda personuppgifter för något annat syfte än vad som ursprungligen var avsett.

Hur vi samlar in personlig information

Vi samlar in information som namn, telefonnummer och e-post via formulär på webbplatsen. Detta är information som du frivilligt tillhandahåller oss, och inte något vi samlar in utan ditt godkännande.

Informationen registreras i publiceringsverktyget (webbplatsen) och i vårt CRM (kundrelationshanteringsprogram).

Vem har tillgång till uppgifterna

Endast vi har tillgång till personuppgifterna, liksom vår digitala byrå Bonefish som har skapat webbplatsen. Vi säljer aldrig informationen till tredje part. Nödvändig information kommer att tillhandahållas till alla partners vid behov.

Hur länge lagrar vi data?

Om du skickar en begäran till oss kommer vi att lagra din personliga information så länge du är en kund / partner / intressent. Vi förvarar nödvändig kundinformation av historiska skäl och redovisning.

Din rätt till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt till tillgång till informationen vi har lagrat om dig, vad de används för, vem har tillgång till dem, hur länge de lagras och var informationen är hämtad från. Du har rätt att begära en ändring av din information.

Du har också rätt att kräva att personuppgifter som du anser onödiga tas bort. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke om samtycke var grunden för vår lagring av uppgifterna.

Kontakta oss gärna för insikt, korrigering eller radering, eller om det finns något annat du undrar.